Schade aan uw lak door calamiteiten

Een onverwacht incident kan aanzienlijke schade aan de lak van een voertuig veroorzaken, wat een calamiteit wordt genoemd.

Wanneer dit gebeurt, zijn wij deskundig in het verwijderen van de opgelopen vervuiling of schade, waaronder:

 

- Boomhars

- Chemische verontreinigingen

- Vliegroest / verfnevel

- Brand- of vuurwerkschade

- Teer / bitumen

 

We bieden 2 jaar garantie op eventuele gevolgschade. Indiennodig, regelen wij de afhandeling met de verzekering.